Hướng dẫn reset mật khẩu đầu ghi hikvision

Thông qua phần mềm SAPD Tool 

Làm các bước như hình dưới

 

 • Khi đã có file XML => hãy gửi ngay cho chúng tôi qua địa chỉ Email “thang.pve1303@gmail.com” => chúng tôi sẽ gửi lại bạn một flie khác => tiếp tục làm như hình bên dưới
 • Nhập thông tin sau đó nhấn ” Confirm “
 • Nếu là camera IP thì chọn vào dòng “Reset password camera’s password

Cách 3 :Thông qua phần mềm IVMS-4200

Tải về phần mềm : cho PC chạy Window: IVMS-4200.

 

 • Cũng gửi cho chúng tôi file này và bạn sẽ nhận được file tư chúng tôi
 • Làm như hình dưới là được
 • Nếu là camera IP thì chọn “Use new Password as camera Password

 

Reset Mật Khẩu Bằng Email

 • Quy trình Reset mật khẩu cho thiết bị bằng Email – Sẽ Được tích hợp trên Firmware phiên bản mới cho thiết bị
 • Chỉ sử dụng cho thiết bị đã hỗ trợ tính năng này
 • Cần cài đặt Email khi kích hoạt thiết bị
 • Hoặc Đăng nhập vào trong thiết bị : Configuaration => System => User Management => Chọn tài khoản admin => Modify => Reverser Email => Nhập địa chỉ email của bạn => Rồi lưu lại

 

 • Chọn Account Security Settings 

 

 • Reserved E-Mail : Nhập Vào Email dùng để Reset mật khẩu => ” OK ” để lưu lại

 

Trong trường hợp ta cần Reset mật khẩu

Bước 1 : Trên giao diện đăng nhập => Forget Password => Chọn Reset bằng Email => Sẽ suất hiện 1 mã QR

Bước 2 : Trên phần mềm Hik-Connect => ” Cài đặt lại mật khẩu thiết bị ” => Quét mã QR ở trên

 

Bước 3 : Sẽ có Mail chứa mã xác thực ” Verification Code ” gửi về Mail của bạn đã cài đặt trước đó

Bước 4 : Lấy mã xác thực nhập vào giao diện đăng nhập => OK

Bước 5 : Đặt mật khẩu mới cho thiết bị rồi lưu lại

Trả lời